Предсрочно погасяване на кредита

1147 0
zaem

Не толкова често, но все пак се случва хората да вземат бърз заем, защото в момента има неотложен финансов проблем и няколко дена след това да получат парите, които са им били необходими дни преди това. Какво се случва? Взели сме пари на заем, решили сме си проблема и малко след това ни изплащат сума, която не сме очаквали да получим точно сега. Тази ситуация е възможна. Този, който е попаднал в нея има два варианта пред себе си. Единият е да продължи да изплаща кредита си до края на договорения период, а с допълнителните пари да си свърши друга работа, която е отлагал до момента. Вторият и по-разумен вариант е да погаси предсрочно взетия кредит, ако е до 3000 лв назаем.

В този случай, по закон всеки гражданин има право да погаси предсрочно заема си. Така ще се намали лихвата, която се дължи и ще си платим дължимата сума на един път. Всеизвестно е, че бързите кредити и кредитите онлайн са с доста високи лихви. Високата лихва е един вид застраховка за кредитора, че ще си върне дадените пари назаем. Тази лихва е включена във вноската, ако е онлайн кредит- кредит до заплата или в месечните вноски, ако е на равни месечни вноски.

Потребителят на кредит има законното право да погаси кредита си предсрочно, като кредитора трябва да преизчисли сумата за връщане и да приспадне лихвите за предстоящия период.

Хубаво е да сте запознати предварително с условията на фирмата, на която сте се спрели. В тях е редно да има клауза, която разяснява начина и условията за предварително погасяване на кредита.

От Credirect, на сайта си www.credirect.bg, много ясно и коректно са разяснили как можете направите това. Те са опростили процедурата като дават възможност от профила, който сте си създали при кандидатстването да заявите желанието са да погасите предсрочно онлайн кредита си. Необходимо е писмено да изразите желанието си за предсрочно погасяване на кредита. Системата ще ви преизчисли точната сума за връщане, която се състои от остатъка от главницата и лихвата само за периода, в който сте ползвали кредита, без лихвата за останалия период. В Общите условия е споменато, че предсрочното погасяване не освобождава клиента от плащане на дължими неустойки и финансови санкции.

Предсрочното погасяване на онлайн кредити може да се извърши отново по начина, по който сте избрали за плащане на вноските.  Не се притеснявайте, че този начин на погасяване на кредита ще осуети следващо отпускане на заем при следваща нужда от пари веднага, когато възникне тя. Ако това се случи, значи това не е вашата компания за кредитиране. Не можете да се сблъскате с подобен проблем в Кредирект.

Право на предсрочно погасяване на кредит има всеки един от нас. Това право е описано подробно в закона за потребителския кредит. Ако някоя компания ви откаже такова погасяване, поинтересувайте на какво основание ви отказва. Ако има някакви условия, които биха могли да осуетят предсрочното изплащане на кредита, трябва да сте запознати с тях предварително. Затова не веднъж напомняме да четете внимателно условията за отпускане и изплащане на кредит на всяка една фирма, предоставяща такава услуга.

Не приемайте на доверие всичко. Затова, когато кандидатствате за онлайн заем, след одобрение компанията ви изпраща договора под формата на електронен документ. Така разчита да се запознаете с условията по кредита и ако нямата възражения, да потвърдите, че сте съгласни. Без подобно потвърждение, не могат да ви наредят сумата, за която сте одобрени. А ако сте се съгласили без да си прочетете договора и после се окаже, че сте нарушили някое от условията, защото не сте знаели, нямате оправдание. Ако при запознаване с договора, откриете нещо, което не ви устройва, просто не давайте съгласието си или се обадете и поискайте да ви обяснят. Кандидатствайте за друга, по- изгодна за вас оферта на друга компания. Вие избирате!

About The Author

No Comments on "Предсрочно погасяване на кредита"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *