За какво служат каломаслоуловителите?

495 0
замърсяване на природата с нефт и петролни продукти

Известно е, че едни от най-големите замърсители на природата и водата са нефтените и петролните продукти. Тяхното съдържание в повърхностните води непрекъснато нараства и това е проблем, който засяга всички нас, защото проникването на масла в почвата, водата, предизвиква промяна на физическите, химическите и биологичните свойства и характеристики. Както се досещате това представлява сериозна заплаха за екологията. Ето защо, пречистването на водата от тези замърсители е просто необходимост за съвременното ни общество.

В момента има много различни начини за пречистване на водата от масла и всеки от тях има своите предимства пред другите, както и недостатъци. Един от най-ефикасните методи е използването на каломаслоуловители. Предназначението на каломаслоуловителите е именно да улавя тези масла и производните от тях, за да може водата след преминаването през каломаслоуловителите да изтича чиста.

Това е най-достъпният, надежден и ефективен начин за бързо прочистване на водата от масла и мазнини.

Най-голяма нужда от монтирането на каломаслоуловители имат бензиностанциите, автосервизи, автомивки, ресторанти, паркинги, пристанища, железопътни линии, както и индустриални заводи, където се изливат най-много петрол и масла и където се изисква третиране на отпадъчните води от нефтопродукти и неразтворени вещества.

Принципът на работа е от попадналата в каломаслоуловители дъждовна вода да се отделят и изплуват маслените частици – петрол, бензин, мазнини, масла, мазут, за да може навън да излезе само чистата вода. Необходимо е да се следи и редовно да се отстраняват натрупаните масла, за да може съоръжението да функционира ефикасно.

Повече информация за устройство, действие, ползи и цена на съвременните каломаслоуловители може да намерите тук: http://ecoteam-bg.com/bg/product/kalomaslouloviteli

Експертите съветват, че е по-добре каломаслоуловителят да е изработен от пластмаса – полипропилен. Те имат по-голяма здравина, трайност и устойчивост на термични натиск, което осигурява дългосрочна и безпроблемна работа на устройството. Те са компактни и не заемат място при монтиране, няма нужда от специални сгради и конструкции. Това намалява времето и разходите за строителни дейности за въвеждане в експлоатация на оборудването. Съоръженията се характеризират с висока степен на ефективност – премахват 95% от всички замърсявания. Пречистване на отпадните води се извършва механично. Не се изисква инсталиране на допълнителни помпи или използването на химически реагенти.

About The Author

No Comments on "За какво служат каломаслоуловителите?"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *