Още нещо за оперативен лизинг

664 0

Оперативният лизинг предоставя на предприемача възможност да се използват различни новости в областта на техниката и технологиите. Нужно е да се обърне внимание на някои особености при сключване на договора. Тази сделка се характеризира с това, че при нея риска за наемателя се свежда до минимум. На него не му се налага да закупува имуществото, а просто го получава за временно ползване.

Има редица условия, които трябва добре да се четат при сключване на договора. Към тях се отнася стойността на услугата. По специално лизингодателят трябва ежегодно да провежда технически преглед на техниката, която е дадена под наем. Това ще запази нейната работоспособност.

Реда за приключване на договора за оперативен лизинг трябва да е уточнен. Предметът на лизинга задължително трябва да се върне на неговия собственик при изтичане периода на действие на споразумението.

При подписване на договора трябва да има условие за възможност да се разтрогне договора едностранно. Такова право да има наемателя, ако не може да ползва имуществото по предназначение.

Предимствата на оперативния лизинг са много. Наемателят има възможност да ползва различни новости като внася малка стойност, защото не му се налага да закупува всичко. Съответно, право на собственост не възниква. Това също е предимство, например, за фирма, занимаваща се с автотранспорт. При това положение след ползване в продължение на няколко години на транспортното средство, то се връща на собственика. С подписването на нов договор същата фирма отново ще ползва нови транспортни средства. Така отпада ангажимента за поддържане на автопарк със закупени транспортни средства, за които отговорността е по-голяма и не винаги има възможност да се обновяват.

Оперативният лизинг осигурява точно това – винаги да се ползват новостите в технологии и техника. Този начин на взаимоотношения между наемодател и наемател е особено полезен когато определено имущество е необходимо за кратко време. Например, за извършване на определена работа в строителството вие необходима специална техника, която след приключване на обекта вече не вие нужна. За това в този случай, както и за други подобни, рационално е да се сключи договор за оперативен лизинг, отколкото да се закупува специална техника, която в последствие се явява излишна.

About The Author

No Comments on "Още нещо за оперативен лизинг"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *