Промивка и отпушване на канали

409 0

Отлаганията в тръбопровода могат да станат причина за нарушаване нормалния режим на работа на канализационната мрежа поради намаления вътрешен диаметър на тръбите, а понякога и до тяхното запушване.
За това отпушване на каналите и промиване на тръбопровода е важно мероприятие за привеждане на канализацията към оптимален режим на работа и, следователно, към удължаване срока на нейното ползване.

При почистване на тръбопровода основна задача е премахване на натрупаните утайка, ръжда, мазнини. Трябва да отбележим, че между редките почиствания на канализацията и нейното периодично почистване има голяма разлика, защото редовната профилактика я запазва и осигурява дълъг срок на употреба. Най-ефективният начин в подобни ситуации е промивката на тръбопровода.

Има няколко начина за отпушване на канали и промиване на тръбопровода. При хидродинамичния метод отлаганията се разрушават благодарение въздействието на мощна струя вода, излизаща от специални дюзи. Този начин се прилага за промиване на битови и дъждовни канализации, а така също и за индустриални тръбопроводи.

При механично отпушване на каналите отлаганията се разрушават благодарение на специални устройства. Основно се прилага за битовите канализации.

Химическият начин за отпушване на каналите се осъществява чрез ползване на химически средства, които разграждат наслагванията, без да увреждат тръбите. Много е важно при ползване на химически препарати за почистване на канализацията да се четат внимателно упътванията за ползването им. Препаратите имат различно действие и за това трябва да се съобразят с вида на тръбите.

При термичния начин за почистване и промиване на канализационната система под голямо налягане се подава вода с температура между 120 – 160 градуса, която отвежда отлаганията.

Проблеми, свързани с почистване на канализацията възникват както в промишлени предприятия, така и в частните домове.

Колкото и човек да се старае да пази чистота, проблема със запушена канализация може рано или по-късно да го навести. Попадналите в тръбопровода косми, минерални частици, остатъци от сапун, хранителни отпадъци и други предмети могат да го запушат и да предизвикат не малко проблеми.

Работата по отпушване на канали и промиване на тръбопровода е трудоемка и отговорна, за това е добре да се потърси услугата на професионалисти в тази област.

Професионалистите от фирмите за почистване на канализационни системи могат да предоставят широк избор от услуги:
– промивка на производствени и битови канализации;
– диагностика на проблемния участък;
– аварийно отстраняване на запушването;
– промивка на пречиствателните съоръжения;
– превоз и рециклиране на отпадъците.
Начините на работа се основават на съвременните технологии.

About The Author

No Comments on "Промивка и отпушване на канали"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *