Профилактика и поддръжка на асансьори

318 0

Монтирането на асансьорите в многоетажните сгради е свързано и с тяхното техническо обслужване. Високият професионализъм и големият опит на фирмите за поддръжка на асансьори помагат на персонала да извърши качествено техническо обслужване на подемните устройства. Пред електротехниците има такива важни задачи като достигане на непрекъсната работа на всички видове асансьори и своевременно отстраняване на малки повреди.

Асансьорното оборудване представлява устройство с повишена опасност, която може да възникне при малка повреда на основен възел или излизане от строя на незначителен по своето значение детайл.

За това при поддръжка на асансьорите се изисква отговорност и качествено изпълнение на всички необходими операции. Фирмите разполагат с добри специалисти, способни да осигурят оптимални условия за експлоатация на подемните устройства.

На работа се назначават само квалифицирани електротехници. Те са в състояние да проведат качествена диагностика и щателна проверка на техническото състояние на асансьорите. В своята работа те се ръководят от общо приетите изисквания и нормативни документи.

Важно условие при провеждане на техническото обслужване и поддръжката на асансьорите е осигуряването на пълна безопасност и спазване правилата за охрана на труда.

Като цяло техническото обслужване се състои от профилактични мероприятия и текущ и основен ремонт.

Профилактиката включва редица процедури, насочени към откриването на всеки дефект в конструкцията или работата на устройството. Планират се и се провеждат прегледи за да се изясни текущото състояние на асансьора.

Фирмите за поддръжка на асансьори предлагат на своите клиенти варианти за модернизация на асансьорното оборудване, обновяване и усъвършенстване на отделни механизми и възли.

Текущи ремонти се налагат в случай, че са забелязани някакви недостатъци в работата на асансьора.
Специалистите по поддръжка на асансьори отговорно изпълняват всяка дейност, свързана с възстановяване работата на асансьорната система и поддържане на необходимото ниво на експлоатация.

При това понякога работата може да бъде незначителна – смяна на лампа в кабината или в шахтата, а така също смяна на малък детайл.

Основният ремонт е много важно мероприятие за възстановяване на работния ресурс на асансьорното оборудване. Извършва се смяна на износените агрегати и възли, а така също и отстраняване на повреди във всички системи.

По заявка на клиентите фирмите правят качествен преглед и диагностика на асансьорите, анализират причините за неизправностите и извършват съответните ремонтни дейности.

About The Author

No Comments on "Профилактика и поддръжка на асансьори"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *